Industrifastighet i Piteå med ca 2000 km2 lokaler och 700m2 lager. Idag fördelas lokalytan på 6 hyresgäster.