Comdate är Experter på nätverk, säkerhet och larm! Comdate arbetar med att lösa alla typer av datakommunikationsbehov. Comdates affärsområden omfattar datatjänster, nätverkslösningar via kabel (fiberoptik) och teletjänster. Exempel på det sista är IP-telefoni och säkerhet, (tex. kameraövervakning och inbrottslarm).
 Läs mer om Comdate på www.comdate.se