Nelab Invest AB är moderbolaget till en privatägd koncern med 70 årig företagshistoria. Totalt arbetar bolagen i koncernen inom  ca 10 affärsområden, har ca 150 anställda och omsätter 200+ mkr. Bolagen har hög kreditvärdighet och är lönsamma.

Nelab Invest AB  ska förvalta och utveckla de befintliga innehaven men även aktivt leta nya nya affärsmöjligheter. Bolaget ska även bedriva handel med, samt förvaltning av värdepapper, konsultverksamhet inom managementområdet och administrativa tjänster, handel med och leasing av fordon och maskiner vid el-,alarm-, tele- och hissinstallationer, äga och förvalta fast egendom såsom fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.

Bolag inom koncernen är:

Nelab Försäljnings AB 

NELAB Försäljnings AB jobbar primärt med El och Hiss installationer och service.

Unika avtal med globala hissmärken och bred kompetens har gjort Nelabs hissavdelning till ett naturligt val vid nyinstallationer och service.Hissavdelningen utför service och underhållsuppdrag oavsett hissmärke, primärt i Luleå och Piteå.

Nelab Elinstallation har de senaste 70 åren varit en av de ledande installationsfirmorna i Piteå kommun. Nelab installation har kompetens inom alla elområden. Speciellt stora är man på service.

Läs mer om NELAB Hiss och Elinstallation på www.nelab.se

Elon Piteå

Elon butiken i Piteå. Vitvaror och vitvaruservice.

Läs mer om Elon Piteå på www.elon.se och http://www.elon.se/pitea/

Comdate AB

Comdate är Experter på nätverk, säkerhet och larm!
Comdate arbetar med att lösa alla typer av datakommunikationsbehov. Comdates affärsområden omfattar datatjänster, nätverkslösningar via kabel (fiberoptik) och teletjänster. Exempel på det sista är IP-telefoni och säkerhet, (tex. kameraövervakning och inbrottslarm).

Läs mer om Comdate på www.comdate.se

Infraservicenord (50%delägt)

Infraservice Nord AB (50% delägare) jobbar med Kraft och Belysningsnätsdrift och underhåll, huvudmarknad Luleå och Norrbotten.

Infraservice Nord har även ett dotterbolag, Energy Technical Services (ETS).  ETS jobbar primärt med konsultverksamhet inom projektering, beredning och besiktning av elnät.

Läs mer om Infraservice Nord och ETS på:  www.infraservicenord.se och  www.etserv.se

Industrihuset motorn AB.

Industrifastighet i Piteå med ca 2000 km2 lokaler och 700m2 lager. Idag fördelas lokalytan på 6 hyresgäster.

Meriko AB

Meriko i Skellefteå AB startades 2000 och är idag marknadsledare på installation och service av hissar i Skellefteå med omnejd.

Meriko är för närvaranda 8 anställda, baserade i centrala Skellefteå. Meriko arbetar främst med hissreparationer, hissmoderniseringar, lyftbord och garageportar.

Läs mer om Meriko AB på www.meriko.se

Johansson och Björnström Elinstallationer, J&B  (50%delägt)

Johansson och Björnström Elinstallationer i Boden (50% delägare) jobbar med Elinstallationer primärt i Norrbotten med huvudkontor i Boden och filial i Luleå. Nelab Invest har varit delägare i J&B sedan slutet av 2017.

Läs mer om J&B på www.jbel.nu

Comdate Access AB  (Delägare)

Comdate access hanterar bredbandsaccess, datakommunikation, drifts- och telefonitjänster .m m. till stora som små bolag.
Via avtal med de flesta stora leverantörer säkerställer Comdate Access AB att både funktionen och kostnaden blir den rätta.
Kunderna finns spritt över hela Sverige. Kontor i Piteå och Malmö.
Läs mer om Comdate Access AB på www.comdate.se/comdate-access/