Nelab Invest AB är moderbolaget till en privatägd koncern med 65 årig företagshistoria. Totalt arbetar bolagen i koncernen inom 9 affärsområden, har ca 90 anställda och omsätter 100-120 mkr. Bolagen har hög kreditvärdighet och är lönsamma. Nelab Invest AB ska förvalta och utveckla de befintliga innehaven men även aktivt leta nya affärsmöjligheter

INFRA SERVICE NORD AB INFRA SERVICE NORD AB
ELON ELON
FASTIGHETS MOTORN AB FASTIGHETS MOTORN AB
MERIKO MERIKO
COMDATE COMDATE
NELAB NELAB